خدمات ما

از ایده تا محصول نهایی در کنار شما خواهیم بود!!!

خدمات ما

در جهان پردازش نوین میتوانید:

با اطمینان خاطر از طرحها و ایده های خود با ما صحبت کنید ما بر حسب وظیفه تمام تلاش خود را برای همفکری و یافتن بهترین راه حل برای متولد کردن ایده شما با رعایت اصل رازداری خواهیم نمود.

خدماتی که ما به شما ارایه خواهیم داد..

خدمات ما


 

در مجموعه جهان پردازش نوین شما میتوانید خدمات و تواناییهای زیر را از ما درخواست نمایید:

1-مشاوره و در اختیار قرار دادن اطلاعات مورد نیاز شما برای آگاهی و امکان سنجی اجرای پروژه.

2-برآورد و محاسبه هزینه تقریبی تولید محصول و خدمات موردنیاز شما.

UA-142316620-1